Start

 Budtrans erbjuder bud och pakettjänster i västra finlands län. Vårt motto är pålitlighet. Lovar vi leverans ett visst klockslag ska det hållas! Det skall också vara lätt för våra kunder att beställa bud till ett fast pris. Vi erbjuder debitering per lass-, lava-, km ersättning- och tim taxa.

Ring oss och vi levererar.

Budbilarna

Kent Norrman 0400-662 895

Björn Hallvar 040-83 35 500

Postbilarna

HSS Medias telefonjour 010 – 5262 743

Må kl. 08.00-12.00

Tis-Fre kl. 06.00- 12.00

Lö-Sö kl. 06.00 Р10.00

E-post: distribution@hssmedia.fi

Malax – P√∂rtom – √Ėvermark

tel. 040-35 41 990

√Ėvermark – Yttermark – N√§rpes

tel. 040-35 47 076

Sundom РSöderfjärden

tel. 040-480 9421

Yttermalax

tel. 040-480 9914

Petalax

tel. 040-480 9984

Näsby РFinby

tel. 040-088 3100

Kaskö

tel. 050-592 3488

 

 

 

 

 

 

 

Närpes РNämpnäs РNorrnäs

tel. 044-055 09 24

Korsnäs РTaklax РNorrnäs

tel. 040-82 15 800

Solf

tel. 040-480 9492

√Ėvermalax

tel. 040-480 9481

Korsnäs РMolpe РBergö

tel. 040-481 0041